Header Ads

Himpaudi Jayaa

Pengurus

Pengurus Daerah HIMPAUDI Kota Kediri

Ketua : Ir. Wiwik Tatik Sri Asmoro
Wakil Ketua : Farida Uswatun Khasanah, S.Pd
Sekretaris I : Rany Suherman, S.E, S.Pd
Sekretaris II : Rina Nuraida, S.E, S.Pd
Bendahara I : Ika Sari Maya Puspitaningtyas, S.Pd
Bendahara II : Yulita Nur Aida Hapsari, S.Pd

Bidang-Bidang :
Bidang Organisasi :
1. Depi Triastutik
2. Niko Dwi Prasetio, S.Pd

Bidang Litbang dan Diklat :
1. Cucu Sugiharti, S.Ag
2. Endang Sulistyaningsih, S.Pd

Bidang Kesosek :
1. Nur Umianah, S.Pd
2. Rahaju, S.E

Bidang Humas dan Kerjasama :
1. M. Tohadi Irfan, S.Pd
2. Nisa Nastiana, S.Pd